Buhay Talaan ni Felipe - 2

Mamaalam, tala kong may ngiti, saglit lamang, may huling habilin, sa gitna ng yong paglalakbay, sa dako mong ihihimlay dalhin ang payapa't pangakong wagas. Patawad. May lunas pa araw nananamlay mong diwa s'yang may gamay ng malay mong tilang hiram. Itong minamataa, daang tinitimbang, dala, tang kong alay. Mamaalam sa mundong kay lupit, sadya kayang nilihis sa pait. Sa gitna ng yong paghihimlay, manlako kang maghihintay. Dalhin sa paaglitis. Taglay ng tamis. Paalam. ["Alay," Aia de Leon]

jueves, enero 27, 2005

Yyyyyyep...! That's ME

How Your Attitude Ranks


Your Attitude is Better than 55% of the Population


If you scored...

80-100: You've got a winner attitude. You're always optimistic and cheery. Your personality will get you far in life.

60-79: You have a good attitude. While a realist, you do see the positive side of most things. People love to be around you.

40 - 59: You have a positive attitude... somtimes. You prefer to see the world through clear glasses, not rose colored ones.

20 - 39: You have an average attitude. You take the good and bad in life as they come. Though sometimes you could use a little more good.

0-19: You have a negative attitude. You tend to see the dark side of every situation. Free ice cream? No thanks, it will just make you fat!