Buhay Talaan ni Felipe - 2

Mamaalam, tala kong may ngiti, saglit lamang, may huling habilin, sa gitna ng yong paglalakbay, sa dako mong ihihimlay dalhin ang payapa't pangakong wagas. Patawad. May lunas pa araw nananamlay mong diwa s'yang may gamay ng malay mong tilang hiram. Itong minamataa, daang tinitimbang, dala, tang kong alay. Mamaalam sa mundong kay lupit, sadya kayang nilihis sa pait. Sa gitna ng yong paghihimlay, manlako kang maghihintay. Dalhin sa paaglitis. Taglay ng tamis. Paalam. ["Alay," Aia de Leon]

jueves, enero 06, 2005

Reading a thread of my batch's yahoogroup makes me wonder why up to now, when we're all already approaching 30, the jerks still make fun some of our batchmates who they see as dorks and losers. Batchmates still see you as what you have been in high school. What's funny about the situation is that these so-called cool guys now lead miserable lives, aside from the fact that they're now fat, slow and look 40. They still think they're cool. They have become like their fat dads.

The only batch asshole in high school who still looks good must be Anthony B. He runs a diving resort now in Puerto Gallera. I've seen his pictures online and Mmmmmm...!! Yummy pa rin. Ilan na kaya ang panganay niya ngayon?