Buhay Talaan ni Felipe - 2

Mamaalam, tala kong may ngiti, saglit lamang, may huling habilin, sa gitna ng yong paglalakbay, sa dako mong ihihimlay dalhin ang payapa't pangakong wagas. Patawad. May lunas pa araw nananamlay mong diwa s'yang may gamay ng malay mong tilang hiram. Itong minamataa, daang tinitimbang, dala, tang kong alay. Mamaalam sa mundong kay lupit, sadya kayang nilihis sa pait. Sa gitna ng yong paghihimlay, manlako kang maghihintay. Dalhin sa paaglitis. Taglay ng tamis. Paalam. ["Alay," Aia de Leon]

miƩrcoles, enero 26, 2005

North American International Show 2005

Oh my GAWD. I wish I was here to personally see all these cars. Eye candy cars, INDEED. Now, I don't know much about cars. Set-ups, engines, levels... whatever. I just love looking at fancy cars. I see them as individual works of art. Like how the different external and internal parts were designed and the technology/ies involved in improving a basic car.

This is my favorite auto in the show. It's the most normal looking car among the displays. And this one. Ok na rin ito. It has an ugly color tho. But look... It's a Jag!