Buhay Talaan ni Felipe - 2

Mamaalam, tala kong may ngiti, saglit lamang, may huling habilin, sa gitna ng yong paglalakbay, sa dako mong ihihimlay dalhin ang payapa't pangakong wagas. Patawad. May lunas pa araw nananamlay mong diwa s'yang may gamay ng malay mong tilang hiram. Itong minamataa, daang tinitimbang, dala, tang kong alay. Mamaalam sa mundong kay lupit, sadya kayang nilihis sa pait. Sa gitna ng yong paghihimlay, manlako kang maghihintay. Dalhin sa paaglitis. Taglay ng tamis. Paalam. ["Alay," Aia de Leon]

jueves, diciembre 09, 2004

I just don't understand how some people, who get less than 7 hours of sleep every night, still manage to stay awake the whole day, have the energy to go to the gym EVERYDAY and remain zit free for the rest of the week!

I wish I could be one of them.

Why? WHY?????!

"Life... is so.... UNFAIR! Waaaaaaahhhh!"

/me flips her long blonde hair and cries like a drama queen.