Buhay Talaan ni Felipe - 2

Mamaalam, tala kong may ngiti, saglit lamang, may huling habilin, sa gitna ng yong paglalakbay, sa dako mong ihihimlay dalhin ang payapa't pangakong wagas. Patawad. May lunas pa araw nananamlay mong diwa s'yang may gamay ng malay mong tilang hiram. Itong minamataa, daang tinitimbang, dala, tang kong alay. Mamaalam sa mundong kay lupit, sadya kayang nilihis sa pait. Sa gitna ng yong paghihimlay, manlako kang maghihintay. Dalhin sa paaglitis. Taglay ng tamis. Paalam. ["Alay," Aia de Leon]

miƩrcoles, diciembre 22, 2004

10 Things I hate about Christmas.

1. Alabang Traffic
2. Forced Shopping for bratty Southridge nephews.
3. I have to be extra nice to the assholes and bitches of the universe just because 'tis the season to be jolly.
4. "Christmas Envelopes" from the mailman, the garbage man, and those motorcycle-boys-who-deliver-your-credit-card-bills.
5. Everything seems to be 30% more expensive.
6. I will be forced to attend mass on Christmas Eve.
7. Family reunions on Christmas day and New Year's day.
8. Christmas E-cards from relatives abroad
9. Over crowded malls.
10. Everyone's on vacation except ME!

Merry Christmas everyone. Ho ho ho.